Garizuma 2018

martes, 21 de abril de 2015

Pazkoako 4. domekea B

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

 
Irakurgaiak euskeraz.

                                               

                                                    IV. PAZKO-DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARRA


          Pazko aldiko laugarren domeka honetan, Jesus Artzain On lez ikusten dogu. Irudi honen bidez, Jesus Berbiztuak batu, gidatu eta zaindu egiten gaituala ikusi daikegu eta horretarako bere bizia emoten dauala, guk Bizia izan dagigun.
       Elizeak gaur, Bokazinoen  aldeko Otoitz Eguna ospatzen dau

       Eukaristia honek lagundu deiskula Kristoren abotsa entzuten. Berak gonbidatzen gaitu Meza honetara. Entzun dagigun bere deia gure bihotzaren isiltasunean.

SARRERAKO ABESTIA    “Abestu dagigun danok misterio...”


ABADEAREN AGURRA

Jesus, gure Artzaina,
          gure Bidea, Egia eta Bizia,
egon bedi zuekin.

          Ondo etorriak.
          Jaunaren izenean batu gara. Bera gure artean dago, bere herria maitasunez eta samurtasunez zuzentzen dauan Artzain On lez.
          Ospatu dagigun pozez gainezka bokazino deia egiten deuskun pazkoko domeka honetako eukaristia.

URAZ  TXIPRIZTINTZEA


          Eukaristia hasterakoan, eskatu deiogun Jaungoikoari gure bateoan jaso genduan eta orain, uraz ihinztatuz, oroitzen dogun bere maitasun eta fedearen grazia barritu dagiala gugan.

 Hartuko dogu ura...”

          Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko otorduan partehartzeko duin egin gaizala. Amen.

(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)

§         Zuzentasunezko bideetatik garoazuz. Erruki, Jauna.
§         Artzain On izanez zaintzen gaituzu. Kristo, erruki.
§         Zure abotsa entzutera dei egiten deuskuzu. Erruki, Jauna.

AINTZA

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 4, 8-12:

            Jerusalengo agintariek lehenengo Elizearen abotsa isildu nahi dabe; baina Pedrok, Espiritu Santuaren indarrez, Jesus berbiztuaren autormena egiten dau.

Erantzun-Salmoa:  117. Salmoa

            Salmisteaz bat eginik adierazi dagigun gure esker ona, Jaunaren maitasuna  betikoa dalako.
"Kanta Jaunari kantu barri egin ditu-ta hainbat harrigarri"

1 Jn 3, 1-2:

            Joanek, Jesusen ikasle kutunak, esango deuskunez, Jaungoikoaren seme-alaba maite maiteak gara. Entzun dagiguzan pozik haren berbak.

Jn 10, 11-18:

            Prestau gaitezan Jesus Artzain Onaren berbak entzuteko. Eta, goratu dagigun Jaungoiko Aita, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Egin deiogun otoitz Aitari Jesus berbiztuaren bitartez.

§         Gure  Artzainen alde. Jaunaren Barri Ona euren berba eta egiteakaz iragarri dagien eta Erreinuaren zerbitzari izan daitezan. Egin dagigun otoitz.

§         Gero eta gauza gehiagoren jabe izan nahi dauan gure munduaren alde: Jainkoak bialdu deiozala, euren izatea eta ondasunak behartsuekin banatuko dabezan, zerbitzari ugari. Egin dagigun otoitz

§         Gazteen alde: Kristoren deiari bihotza zabaldu deioen eta gizaki guztien onerako, euren burua hari sagaratzeko prest bizi daitezan.  Egin dagigun otoitz.

§         Pazko aldi honetan, Arratian bateatu edo lehenengo jaunartzea hartuko daben umeen alde. Jesusen jarraitzaile izateko, familien zein kristau alkarteen aldetik, eten barik laguntza euki dagien. Egin dagigun otoitz.

          Jauna, gure Jaungoikoa, entzun Aita maitasunez gure otoitza; egizu, zure Semeari jarraituz, zure borondatea gero eta zintzoago bete dagigula. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN AGURRA

            Gizon-emakume guztiei bere Bizia eta Salbamena eskeintzen deutsez Jesus Artzain Onak. Baina askok eta askok oraindik ez dakie hori, ez dabe ezagutzen Jesus. Meza honetan alkartu gareanok, barri on horren mezulari izan gaitezala.
IV. PAZKO-DOMEKEA - B

SARRERAKO OHARRA


          Pazko aldiko laugarren domeka honetan, Jesus Artzain On lez ikusten dogu. Irudi honen bidez, Jesus Berbiztuak batu, gidatu eta zaindu egiten gaituala ikusi daikegu eta horretarako bere bizia emoten dauala, guk Bizia izan dagigun.  
          La Iglesia celebra también hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones  Pidamos al Señor que siga suscitando en nuestras comunidades,  jóvenes y personas adultas que escuchan al Buen Pastor y siguen  sus pasos.

SARRERAKO ABESTIA    “Abestu dagigun danok misterio...”
ABADEAREN AGURRA


Jesus, gure Artzaina,  gure Bidea, Egia eta Bizia,   egon bedi zuekin.

          Jaunaren izenean batu gara. Bera gure artean dago, bere herria maitasunez eta samurtasunez zuzentzen dauan Artzain On lez.

          Ospatu dagigun pozez gainezka bokazino deia egiten deuskun pazkoko domeka honetako eukaristia.URAZ  TXIPRIZTINTZEA


          Eukaristia hasterakoan, eskatu deiogun Jaungoikoari gure bateoan jaso genduan eta orain, uraz ihinztatuz, oroitzen dogun bere maitasun eta fedearen grazia barritu dagiala gugan.

Abestia:    “Hartuko dogu ura...”

          Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Amén.(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)§         Zuzentasunezko bideetatik garoazuz. Erruki, Jauna.

§         Tú, que cuidas de nosotros como Buen Pastor. Kristo, erruki.

§         Zure abotsa entzutera dei egiten deuskuzu. Erruki, Jauna.

 


AINTZA


HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 4, 8-12:

            Jerusalengo agintariek lehenengo Elizearen abotsa isildu nahi dabe; baina Pedrok, Espiritu Santuaren indarrez, Jesus berbiztuaren autormena egiten dau.
            El apóstol Pedro anuncia que sólo Cristo puede salvarnos. Hoy también, nuestra Iglesia  necesita  cristianos que sigan anunciando que la salvación viene de Dios, por medio de Jesucristo.

Erantzun-Salmoa:  117. Salmoa

            Salmisteaz bat eginik adierazi dagigun gure esker ona, Jaunaren maitasuna  betikoa dalako.
            La muchedumbre se maravilla de lo que ha oído: ¡ ha sido un milagro patente! Por eso canta sin cesar : “eterna es su misericordia”
"Kanta Jaunari kantu barri egin ditu-ta hainbat harrigarri"

1 Jn 3, 1-2:

            Joanek, Jesusen ikasle kutunak, esango deuskunez, Jaungoikoaren seme-alaba maite maiteak gara. Entzun dagiguzan pozik haren berbak.
            Por el amor del Padre somos hijos de Dios. Llegaremos a la plenitud cuando le veamos a Él, tal cual es.

Jn 10, 11-18:

            Jesús es el Buen Pastor que hace oir su voz salvadora. Tenemos que crear en nuestra sociedad espacios donde esta llamada pueda ser oída.
            Prestau gaitezan Jesus Artzain Onaren berbak entzuteko. Eta,  goratu dagigun Jaungoiko Aita, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Egin deiogun otoitz Aitari Jesus berbiztuaren bitartez.


§         Gure Elizako Artzainen alde. Jaunaren Barri Ona euren berba eta egiteakaz iragarri dagien eta Erreinuaren zerbitzari izan daitezan. Egin dagigun otoitz.

§         Por nuestra Iglesia diocesana:  que viva abierta al Espíritu para que impulse con ánimo y valentía el quinto Plan Diocesano de Evangelización.   Egin dagigun otoitz

§         Por los jóvenes: para que escuchen la llamada del Señor que sigue llamando a trabajar por su Reino.  Egin dagigun otoitz.

§         Pazko aldi honetan, Arratian bateatu edo lehenengo jaunartzea hartuko daben umeen alde. Jesusen jarraitzaile izateko, familien zein kristau alkarteen aldetik, eten barik laguntza euki dagien. Egin dagigun otoitz.

          Jauna, gure Jaungoikoa, entzun Aita maitasunaz gure otoitza eta, zure Semearen irakaspenei jarraituz, zure borondatea zintzo bete dagigula. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN AGURRA

            Gizon-emakume guztiei bere Bizia eta Salbamena eskeintzen deutsez Jesus Artzain Onak. Baina askok eta askok oraindik ez dakie hori, ez dabe ezagutzen Jesus. Meza honetan alkartu gareanok, barri on horren mezulari izan gaitezala.
            “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” . Esta norma, que  Cristo realizó en plenitud, es para nosotros el mandamiento nuevo. Así, siguiendo el ejemplo del Maestro, la vida de los cristianos será don de sí mismos para que los demás puedan ser más libres.
PAZKOALDIKO IV. DOMEKEA

Ez dogu beste inor salbau gakezanik.

Apostoluen Eginak liburutik
(Eg 4, 8-12)

            Orduan, Pedrok, Espiritu Santuaz beterik, esan eban: «Herriko agintari eta zaharrok, gaur, gaixo bati eginiko mesedea dala eta, noren eskuz osatu dan itauntzen deuskuzue; bego, beraz, argi zuentzat guztiontzat eta Israel herri osoarentzat, zuek kurutzeratu eta Jainkoak hilen artetik biztu eban Jesu Kristo Nazaretarraren izenean dozuela gizon hau zeuen aurrean osatuta. Jesus hauxe da zuek, "etxegileok, baztertutako harria, giltzarri jazo dana". Honegan bakarrik dogu salbamena, ez deusku-eta Jainkoak gizon-emakumeoi beste inor emon eguzkipean, gu salbau gaikezanik».

Erantzun-salmoa
(Sal 117, 1 eta 8-9. 21-23. 26 eta 28-29)

                                                                                                                                                         
Etxegileek baztertutako harria,
berori jazo da giltzarria.

Eskerrak Jaunari, ona da-eta,
Haren maitasuna betikoa da-eta.
Hobe da Jaunagana batzea,
eta ez gizakiengan uste on izatea;
hobe da Jaunagana batzea,
eta ez handikiengan uste on izatea

Eskerrak Zuri, entzun nozulako,
salbamen bihurtu zatxatazalako.
Etxegileek baztertutako harria,
berori da giltzarria.
Jaunak egin dau hori,
gure begien harrigarri.

Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena,
bedeinkatzen zaituegu Jaunaren etxean.
Zu zara nire Jainko, eskerrak emoten deutsudaz;
ene Jainko, goresten zaitut.
Eskerrak Jaunari, ona da-eta,
Haren maitasuna betikoa da-eta.


Dan lakoa ikusiko dogu Jainkoa.

San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik
(1 Jn 3, 1-2)

            Seme-alaba maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna agertu deuskun Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena daroagu-eta, baita izana ere. Hona zergaitik munduak ez gaituan ezagutzen: Aita ere ezagutu ez ebalako. Ene maiteok, orain Jainkoaren seme-alaba gara; gero izango garana oraindino ez da agertu. Badakigu, Kristo agertzen danean, beraren antzeko izango garala, dan lakoa ikusiko dogu-eta.

Artzain onak bere bizia emoten dau ardiakaitik.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 10, 11-18)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: «Neu naz artzain ona. Artzain onak bere bizia emoten du ardien alde. Ez, ostera, morroiak, artzain ez danak eta ardiak bereak ez dituanak; honek, otsoa etorten ikustean, ardiak itzi eta ihes egiten dau; eta otsoak ardiak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Izan ere, morroiari lansaria jako ardura eta ez ardiak.
            Neu naz artzain ona. Ezagutzen ditut neure ardiak, eta neureek ezagutzen nabe Ni, Aitak Ni ezagutzen nauan eta Nik Aita ezagutzen dodan lez. Nik neure bizia emoten dot ardien alde. Baditut artegi honetakoak ez diran beste ardi batzuk ere; honeek ere erakarri egin behar ditut; entzungo dabe nire ahotsa eta artalde bakarra izango dira, artzain bakarraren gidaritzapean.
            Horregaitik maite nau Aitak: neure bizia emoten dodalako, barriro eskuratzeko. Ez deust bizia inork kentzen; neure kabuz emoten dot nik. Neure esku dot emotea eta neure esku barriro eskuratzea. Hori da neure Aitagandik hartu dodan agindua».